Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Reservantagning

Denna sida syns bara om eleven står som reserv på ett val och har varit med i reservkörningen. Informationen uppdateras så snart en förändring sker.

När reservantagningen är klar visas fliken Reservantagning på elevsidan och på adminsidan.

Fliken Reservantagningär fast och visar resultatet av reservantagningen. 

Studie- och yrkesvägledare kan skriva ut reservantagningsbesked och se uppropstiden på elevens sida genom att använda elevkortets funktion Visa ansökan som elev

Visa cookie-information