warning image

Den 16/4 öppnar ansökningswebben. Tänk på att första dygnet kan det vara hög belastning och svårt att logga in, prova igen lite senare under dagen den 16/4 eller dagen efter.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Behörighetslista

Här beskriver vi hur du gör för att se behörigheter för valda klasser.

Så här gör du:

  1. Välj vyn Elever>Behörighetslista för att se behörigheter för valda klasser. Du kan också gå via elevkortet för att välja enskilda elever. 
  2. Välj kommun, skola och klass för att se behörigheterna.
  3. Sortera innehållet i eller ta bort kolumner vid behov, samt välj de filter du behöver genom att välja Filtrera.
  4. Exportera listan om du behöver, du kan välja att exportera till pdf eller till excel.
Visa cookie-information