Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

 

Gå till Ansökan - Yttrande/Beslut - Sökande från annan region/beslut för Nationella program

Eller: Ansökan - Yttranden/Beslut - Sökande från annan region/beslut för IAIND

Beslut

  1. Välj din kommun
  2. Ej behandlade

Öppna Elevkort för elev och aktuellt val.

Elevkort: Sökande från/Beslut

Alternativ som finns:

Förvalt alternativ: Ej behandlad

Du behöver välja något av följande alternativ:

  • Mottagen (Du tas emot som sökande)
  • Mottagen 2: hand
  • Ej mottagen (Du tas inte emot som sökande)

Om Mottagen eller Ej mottagen - Ange motivering till beslutet

 

Hur besluten skickas

Orginal skickas alltid till eleven om det gäller kommunal skola oavsett beslut och till friskola endast om negativt besked.

Kopia skickas till hemkommunen om den är inom regionen, i annat fall till avlämnande antagningskansli.

Har beslut tagits av kommun utanför regionen (vår elev söker utanför regionen) får Gymnasieantagningen Storsthlm en kopia av beslutet som vi registrerar i Indra och därefter skickar vi en kopia till hemkommunen.

Information Sökande till IM (ej gymnasiesärskolan) görs i Standardläget och all yttrandehantering sker där!

 

 

 

Visa cookie-information