Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Registrera beslut i vyn Sökande från annan region/beslut

I vyn Sökande från annan region/beslut tar kommuner beslut för sökande som söker till deras:

  • Nationella program
  • Yrkesintroduktion för grupp av elever
  • Programinriktat val för grupp av elever

Till dessa program måste yttrande/beslutsblankett användas. Beslutet kan överklagas och ska delges den sökande.

Om den sökande kommer från en kommun utanför Gymnasieantagningen Storsthlm och söker till vårt område så skickas den sökandes ansökan och yttrandeblankett av hemkommunens antagningskansli till Gymnasieantagningen Storsthlm. Gymnasieantagningen Storsthlm registrerar sen ansökan och yttrandet. När ansökan och yttrandet är registrerade skickar Gymnasieantagningen Storsthlm yttrandet vidare per post till beslutsfattaren i mottagande kommun. Ni kan alltså inte ta något beslut förrän ni får hemkommunens yttrandeblankett från oss.

För sökande som bor inom vårt område och söker yrkesintroduktion för grupp av elever inom vårt område ska hemkommunens beslutsfattare själv, efter att yttrande och betalstatus registrerats i Indra, skicka yttrandet till mottagande kommuns beslutsfattare. Adresser till kommunernas beslutsfattare inom vårt antagningsområde hittar ni i Indra under Skolor/Kollegor » Förvaltning.

För ett programinriktat val krävs inget yttrande från hemkommunen. Hemkommunen är enligt skollagen skyldig att betala ersättning (SL 17 kap 23 §). Mottagande kommun tar beslut utan att ha fått någon yttrandeblankett från den sökandes hemkommun. Efter att mottagande kommun tagit beslut ska blankett skrivas ut där beslutet framgår och delges den sökande. Beslutet kan överklagas av den sökande.

Visa cookie-information