Indramanual

Uppdaterat 2022-09-23

Yrkesintroduktion för grupp av elever inom Storsthlm

För sortering i vyerna, lägga till kolumner och övrig viktigt information se Allmänna instruktioner (Länk)

Yttrande för sökande som söker Yrkesintroduktion för grupp av elever inom Storsthlm görs i vyn Sökande till annan region/yttrande

För att registrera yttrande för sökande som söker yrkesintroduktion för grupp av elever inom Storsthlm gör följande urval: Den kommun du ska yttra dig för och yttrandegrupp IM inom region.  Ni får då upp sökande till yrkesintroduktion för grupp av elever som söker till en gymnasieskola inom Storsthlms antagningsområde ni inte yttrat er för.

 

Warning

OBS! Man kan välja filtret Utan yttrande för att få fram de sökande man inte yttrat sig för men när man sparar yttrandet så försvinner eleverna om man använder det filtret. Det är bättre att inte använda det filtret utan istället direkt gå till elevkortet efter att yttrandet registrerats och registrerar betalstatus och skriva ut yttrandeblankett för respektive elev. Betalstatus kan tyvärr inte massinmatas i denna vy utan måste göras på elevkortet. Utan yttrande kan ni använda för att se om det finns nya sökande ni inte yttrat er för.

För att få alla yrkesintroduktion för grupp av elever samlade i bokstavsordning kan ni sortera på kolumnen Ansökan. Om ni vill sortera på annat sätt, tryck på den kolumnrubrik ni önskar sortera på.

Val till yrkesintroduktion inom Storsthlms antagningsområde som kommer upp i denna vy är alltid för grupp av elever. (val till IMY utanför länet kan vara för grupp eller för enskild elev - se rubriken Introduktionsprogram till kommun utanför Storsthlm)

Som hemkommun ska ni registrera två saker:

  1. Yttrande skickad
  2. Betalstatus   

De måste registreras i den ordningen. Och görs i två steg.

Yttrande skickad kan antingen registreras på flera sökande på en gång eller på den sökandes elevkort.

Om ni vill registrera Yttrande skickad på flera sökanden: Bocka i checkrutorna på de elever ni ska registrera yttrande för - tryck sen på knappen Yttrande. Välj sen Yttrande skickad och tryck på Spara och stäng.

Sen ska betalstatus registreras. Det vill säga om er kommun betalar eller inte. Det belopp ni ska ta ställning till om ni ska betala finns i prislistan (länk). Titta i prislistan under den kommun den sökande söker till för att se priset på introduktionsprogrammet.

Ni registrerar betalstatus på den sökandes elevkort under rubriken Betalar/Betalar inte.  Blankett ska sen tas ut och fyllas i och skrivs under. För att skriva ut blankett tryck på knappen Ladda ner aktuell EOP-blankett.

Skriv under och fyll i datum och telefonnummer. Blanketten skickas till mottagande kommuns beslutsfattare.

Vem som är beslutsfattare i mottagande kommun kan ni se i vyn Skolor/Kollegor->Förvaltning. Under rubriken EOP (Yttrande- och beslutsansvar) kan ni se vem i mottagande kommun som ansvarar för beslut i denna vy. Det är den personen ni ska adressera till.  

 Adressen till huvudmannen hittar ni via knappen Huvudmannnens kontaktuppgifter.

Warning

OBS! Blankett ska skrivas ut och skickas till mottagande huvudman. När beslut är taget ska beslutsblanketten skickas till den sökande. Beslutet kan överklagas av den sökande.

Visa cookie-information