warning image

Den 16/4 öppnar ansökningswebben. Tänk på att första dygnet kan det vara hög belastning och svårt att logga in, prova igen lite senare under dagen den 16/4 eller dagen efter.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-31

Information om skolan

Här beskriver vi vad som gäller när man anger uppropstider, kontaktuppgifter till skolan och hur skolbeskrivningen uppdateras.

Ange uppropstider

Behörighet: Uppropstider

Gymnasieskolorna ska varje vår lägga in sina utbildningars uppropstider i Indra. När detta är gjort kommer tid och plats för upprop att visas i elevens antagningsbesked på webben. I vyn Uppropstider kan du granska, lägga till och radera uppropstider för de program och inriktningar som finns vid gymnasieskolorna.

Under rubriken Ange uppropstider i vänsterspalten beskriver vi hur du granskar och lägger till uppropstider. 

Ange kontaktuppgifter till skolan

I vyn Skolor/Kollegor » Skolor kan du se skolans kontaktpersoner. De listas efter befattningar och behörigheter. Här kan du även se och redigera skolans kontaktuppgifter. För att se skolans kontaktuppgifter väljer du skolans kontaktuppgifter under kommunnamnet. En ruta visas då med grunduppgifter till skolan.

Under rubriken Ändra skolans kontaktuppgifter i vänsterspalten beskriver vi hur du uppdaterar kontaktuppgifter. 

Uppdatera skolbeskrivning

För att uppdatera beskrivningen behöver du kontakta Gymnasieantagningen.

Under rubriken Uppdatera skolbeskrivning  i vänsterspalten kan du läsa mer om uppdatering av skoluppgifter. 

Visa cookie-information